Вход Включи се Български  Македонски 
foreverliving.com  Фейсбук  Vimeo канал  Инстаграм  YouTube канал  Абонамент за е-новини

Първи стъпки към
МЕНИДЖЪРРазгледайте работната книга                                               
ПЪРВИ СТЪПКИ КЪМ МЕНИДЖЪР е работна книга, която структурира бизнеса. Създадена е от водещи собственици на Форевър бизнес от Великобритания и предлага лесна система за работа, която всеки може да усвои, прилага и предава на партньорите си. Съдържанието е подредено в оптимална последователност и затова израстването е резултат от ясната и лесно копируема система, а не от лични способности.

ПЪРВИ СТЪПКИ КЪМ МЕНИДЖЪР е вашият наръчник за издигане до ниво Мениджър за четири до шест месеца или за работа с ваш нов партньор, на когото да съдействате да постигне престижното ниво. Работната книга ви подготвя за незабавни действия, като се възползва от въодушевлението и ентусиазма ви.

Преди да планирате ПЪРВАТА СРЕЩА

След успешна бизнес презентация или представяне лице в лице попитайте кандидата си дали вече вижда как може да осъществи мечтите си, изграждайки си собствен бизнес с Форевър. Така насърчавате положителен отговор. Ако просто го попитате „Как ти се струва?“, отваряте съзнанието му към страхове и съмнения. Излъчвайте увереност и оптимизъм, че бизнес възможността ще е полезна за неговото бъдеще.

Първата ви среща за планиране трябва да се състои в рамките на следващите 24 до 48 часа. Така новият ви партньор ще може да поддържа въодушевлението и вниманието си.Подробно описание как да използвате работната книга   
от Джейн Лийч, Мениджър „Диамант“

Дайте му копие от списъка с имена на познати (стр. 16-17 от книгата) и му поставете задача да започне да го попълва още преди първата ви среща. Така ще имате върху какво да стъпите и помощта ви ще е по-ефективна. А ще го подтикнете и да помисли с кои хора би говорил за бизнеса.

ПЪРВА СРЕЩА

Срещата трябва да продължи около час и половина. Посветете 45-50 минути от нея на отваряне на съзнанието на новия сътрудник към възможностите за бизнес. Останалото време отделете да го запознаете с цикъла за изграждане на бизнес и да съсредоточите вниманието му върху него. Важно е предварително да имате уговорка колко ще продължи срещата и да я спазите.

Първата среща се върти около потребностите на партньора ви – неговото „защо“, целите и мечтите му, уточняване на дати за бизнес представяния, преглед на цикъла за изграждане на бизнес и планиране на дейностите през следващите седем дни.

Цели и „защо“
Дайте работната книга ПЪРВИ СТЪПКИ КЪМ МЕНИДЖЪР на новия си сътрудник, за да попълва всичко в нея, а вие си водете записки в отделен тефтер. Така ще можете да се връщате към целите му по-нататък. Насърчете го да работи с книгата и да пише в нея – това ще фокусира вниманието му върху важните неща.

Бъдете ентусиазирани и създавайте очакване и желание. Целта ви е да вдъхвате вяра у новия си партньор, че Форевър може да му даде това, което иска да постигне. Питайте го какви са стремежите му с искрена загриженост и внимание. Възможно е поставянето на цели да е нещо ново за него и с въпросите си да му помогнете да отвори съзнанието си и да формулира по-точни и силни намерения, отколкото е успял в първоначалните си бележки, подготвени за срещата ви. Таблиците на стр. 4 и 5 от „Първи стъпки…“ са идеални за задачата.Презентация за полудневно или целодневно обучение    
за работа с наръчника „Първи стъпки към Мениджър“.
Всички участници преминават стъпка по стъпка
през книгата, като реално изпълняват всяка задача.
В края на обучението всеки участник трябва
да разполага със седемдневен план за действие.

Определете кои потребности доминират и ги свържете със съответното ниво в маркетинговия план. Страници 9-12 са предвидени да ви помогнат за това. Попитайте сътрудника си дали е готов да работи здраво за осъществяване на набелязаните цели.

Продукти
Отделете десетина минути за продуктите, като се водите от акцентите на стр. 30-33 от работната книга. Разкажете накратко какви са свойствата им и споделете личния си опит с тях. Попитайте партньора си дали познава хора, за които всеки от продуктите може да бъде полезен. Нека запише имената им в работната книга.

Бизнес цикъл
Когато говорите за цикъла на Форевър за изграждане на бизнес (стр. 21), попитайте новия си сътрудник как му се струва. Би трябвало реакцията му да е положителна, защото самият той вече е преминал през него с ваша помощ. С въпроса си укрепвате вярата му в цикъла и му помагате да осъзнае, че и той може да поведе друг човек през него.

Винаги обвързвайте причините за извършване на дейностите от цикъла с това как ще му помогнат да постигне целите си.

Похвалете новия си партньор за имената, които е включил в първоначалния си списък с познати, независимо колко са на брой. Не забравяйте, че всяко едно от тях може да е Диамант! Записвайте си всичко, което казва за хората, с които иска да говори за бизнес възможностите. След това го насърчете и подкрепете, като потвърдите, че те са отличен избор и ще бъде чудесно да им разкаже за бизнеса.

Поощрете го да следва примера на най-успешните лидери, като всяка седмица присъства на местните срещи и презентации.

Резултатите от първата среща за планиране са очакване, желание и вяра

СЕДЕМ ДНИ между първата и втората среща

Домашната работа, която ще възложите на новия си партньор, трябва да се съсредоточи върху употреба на продуктите, покани за бизнес представяне, допълване на списъка с имена на познати, препоръчване на продуктите, купуване на билети за Ден на успеха и присъствие на обучения и срещи.

ВТОРА СРЕЩА

Втората среща е посветена на преглед на изминалите седем дни и дейностите, извършени през тях, или разбор на бизнес представянето, ако е минало междувременно. Заедно със сътрудника си трябва да изберете с кои хора ще говори през следващите седем дни, за да привлече първите си 3-5 партньора.

Трябва да прегледате заедно уменията за водене на телефонен разговор на стр. 22-24 и да започнете да работите върху т. нар. „бизнес човекопровод“. Това означава просто определяне на кандидатите, селектирането им, създаване на профил на всеки един от тях с помощта на готовите формуляри на стр. 18-19 от работната книга и вписването им в таблицата „Проследяване на дейността“ на стр. 26-27. Така името на всеки се свързва със съответното действие за контакт с него. Насърчавайте новия си сътрудник да води добра отчетност на хората, с които общува, с помощта на „Проследяване на дейността“, за да виждате и вие колко и каква работа върши между срещите си с вас.

Съдействайте му да продължи да попълва списъка си с имена с помощника „Опресняване на паметта“ на стр. 14-15 и му помогнете да си изготви план за следващите седем дни.

ПЪРВИ СТЪПКИ КЪМ МЕНИДЖЪР предлага цялостна и изпитана система за изграждане на бизнес. Ако се научите да я прилагате стриктно, потенциалът ви за растеж ще е безграничен!

seals www.iasc.org www.iasc.org www.bdsa-bg.com
Условия за ползване  |  Защита на личните данни
© FLPB 2012 All rights reserved.