www.flp.bg Вклучи се
БУГАРИJА - МАКЕДОНИJА
Бизнис можности
ДЕСЕТ НАЧИНИ ДА ЗАРАБОТИТЕ СО ФЛП
 
До 43% заработувачка на мало

21% профит од новус клиенти
Заработувате до 43% кај продажба на производи на крајни потрошувачи. Ако купите производи за €100. по СФБ цени, ќе ги продадете на вашите клиенти за €143 со што ќе реализирате добивка од €43.

Заработувате 21% профит од нарачките на вашите новус клиенти.
5% до 18% личен попуст Заработете од 5% до 18% попуст на личната продажба. Откако ќе го постигнете нивото Асистент Супервизор или поголемо ниво во маркетинг планот, ќе упувате производи со 35 до 48% попуст од цените за клиенти..
5% до 18% бонус на купување од новус клиенти Заработувате од 5% до 18% бонус од нарачките на вашите новус клиенти. Кога спонзорирате нови луѓе, добивате процент од вредноста на нивните нарачки по цени на мало, додека тие не го достигнат нивото Асистент Супервизор.
3% до 13% бонус од купување на СФБ од вашиот тим Заработувате од 3% до 13% бонус од порачките од сопствениците на Форевер бизнис во вашата група. Откако ќе го достигнете нивото на Супервизор во маркетинг планот, ќе можете секој месец да се квалификувате за групен бонус-процент од вредноста на сите нарачки на вашата група по цени на мало.
2% до 6% oд купупување на менаџерските групи под вас Заработувате од 2% до 6% бонус од нарачките на сопствениците на Форевер бизнис од вашиот тим, кои вие Менаџерите сте ги спонзорирале. Кога ќе им помогнете на своите СФБ да се издигнат до нивото Менаџер во маркетинг планот, секој месец ќе имате можност да се квалификувате за Лидерски бонус-процент од вредноста на сите нарачки на соработниците од менаџерскиот тим под вас по цени на мало.
До €800 месечна премија Заработете до €800 месечна премија Forever2Drive за нова кола, куќа, образование и др. Откако ќе се квалификувате за учество, дополнителната премија се пресметува врз основата на обемот од нарачки на вашата група.
До 3% бонус дополнителен бонус од купувања на менаџерските групи под вас Заработете 3% дополнителен бонус од нарачките на СФБ од тимот на Менаџери под вас. Кога работите сo Менаџерите, кои лично вие сте ги спонзорирале и тие ја одржуваат својата активност, вие имате можност да се квалификувате за бонус "Скапоцени камења". Истиот може скоро и двојно да ви го зголеми месечниот доход!
Chairman's Bonus На крајот на секоја година компанијата ги наградува најдобрите сопственици на Форевер бизнис, кои ги исполниле условите на програмата Chairman's Bonus. Чековите се врачуваат на квалификуваните на Глобалното рели на Форевер. Највисокиот чек од минатата година со вредност $1 242 467,85 го доби Ролф Кип од Германија.
Бесплатни патувања низ целиот свет Заработете бесплатни патувања во одморалиштата на ФЛП, тропски острови и Релиа, кои ги организира компанијата.
Награди и специјални промоции Периодично Форевер Ливинг прави промоции и натпревари со различни награди.

© FLPB 2005 All rights reserved.
 

  www.iasc.org www.iasc.org