www.flp.bg Вклучи се
БУГАРИJА - МАКЕДОНИJА
Бизнис можности
МАРКЕТИНГ ПЛАН
 
ПРЕДНОСТИ:
  • Повеќе можности за приходи
  • Квалитетни производи
  • Докажана финансиска стабилност
  • Развиена мрежа за поддршка на сопствениците на Форевер бизнис
  • Бонуси се исплаќаат на база на препорачаните цени за клиенти
  • Повеќе од 40 години искуство
  • Меѓународно присуство
  • Ако порачувате лично барем еднаш на три години, нема да го изгубите нивото
  • Соработниците од Вашиот тим не можат да се издигнат на повисоко ниво пред Вас
Marketing Plan
 
б.= бодови
Бодовите се единица за вредност. Секој производ ви носи одреден број на бодови. Кога купувате производи за да ги продадете на своите клиенти, бодовите ви се собираат и определуваат кога ќе се издигнете на повисоко ниво. Секое издигнување на повисоко ниво се прави во период на два календарски месеци. Повеќе информации ќе добиете во Деловната политика.
© FLPB 2005 All rights reserved.
 

  www.iasc.org www.iasc.org