www.flp.bg Вклучи се
БУГАРИJА - МАКЕДОНИJА
Бизнис можности
БИЗНИС МОЖНОСТИ

Повеќе сакам да заработам по 1% од работата на 100 луѓе,
од колку 100% од работата на еден човек

Џон Пол Гети

Дали сакате да имате повеќе слободно време?

Дали сакате самите да си бидете шеф
и сами да управувате со својата судбина?

Дали сакате да имате дополнителен доход
по уште 250, 500, 1000 евра секој месец?

Слободата сами да избереме како да ги подмириме трошоците за егзистенција никогаш не била така достапна. Безперспективните професии се заменуваат од предприемачи и слобода сам да си ја избереш сопствената судбина. Се повеќе луѓето се ориентираат кон бизнис кој се работи од сопствениот дом со Форевер Ливинг Продактс.

Повеќе од две децении луѓето како како вас ја обезбедуваат својата егзистенција со работење половина или цел работен ден со Форевер Ливинг Продактс.

Нашите производи за здравје и убавина со докажан квалитет се уникатни, корисни и им се допаѓаат на нашите клиенти. Ви нудиме сами да си бидете шефови и да си работите во комодитетот на вашиот сопствен дом, да ги презентирате овие исклучителни производи и да добивате провизии поголеми од тие кога работите за друг работодавач.

Кај традиционалната продажба производот минува од производителот, преку ланец на дистрибутери, трговци на големо и мало, пред тој да стигне до потрошувачот. Секој од овие посредници зема свој дел од добивката. Всушност до 75% од цената, која ја плаќате за даден производ е наменета за посредниците, реклама, транспорт и други трошоци надвор од производството.

Претпоставете си дека вие добивате половина од таа проценка за се што купувате и продавате. Со Форевер Ливинг Продакс ја имате таа можност. Всушност нашиот маркетинг план ви нуди десет различни начини да заработите пари. Независно од тоа дали сакате да правите кариера или едноставно само да заработите дополнителен доход, достапниот маркетинг план на ФЛП соодветно ќе ве награди. Тој во никаков случај не е сложен, дава можности за создавање на сопствен бизнис со минимални финансиски инвестиции и за развивање речиси до секое ниво на заработувачка, кое што вие ќе го посакате.

Маркетинг планот на Форевер Ливинг е создаден од принципите на чесност, труд и тимска работа. Затоа маркетинг планот на ФЛП се нарекува мрежен или тимски маркетинг. Со маркетинг планот на ФЛП не заработувате само од вашиот личен труд, туку и од работењето на вашиот тим. Вие и членовите на вашиот тим заработувате од продажбата на одличните производи за здравје и убавина на своите клиенти преку личен контакт и презентации на производите пред мали групи и преку интернет.


© FLPB 2005 All rights reserved.
 

  www.iasc.org www.iasc.org