www.flp.bg Вклучи се
БУГАРИJА - МАКЕДОНИJА
Бизнис можности
ДАЛИ СТЕ ПОДГОТВЕНИ?
 
Одговорете си на прашањата:
 1. Дали ви се допаѓа стабилноста и постојаноста на Форевер Ливинг Продактс?

 2. Дали би ги користеле производите на ФЛП? А дали тоа ќе го направат вашите блиски и познати?

 3. Дали имате желба да го вложите својот труд, за да постигнете успех?

 
Ако вашиот одговор е "да", започнете уште сега!

 • Потпишете договор со човекот, кој прв ве запознал со ФЛП

 • Купете го својот "бизнис" - комбинираниот пакет Touch of Forever

  1. Дополнителен попуст

  2. Веднаш го достигнувате нивото Асистент Супервизор

  3. Се од што имате потреба за да започнете бизнис

 • Договорете си средба за планирање на бизнисот со вашиот спонзор

 • Започнете да ги користите производите и да ги споделите добрите резултати со секого

Ние ќе ви помогнеме да успеете!

© FLPB 2005 All rights reserved.
 

  www.iasc.org www.iasc.org