Шест начина да привлечете повече кандидати

Том Шрайтер

Спонсорирането е душата на мрежовия бизнес. То е умението, от което зависи цялата ви кариера.

Не можете да се сдобиете с умения за намиране на кандидати и спонсориране, като си купите списъци с координати на непознати. Те не са и уебсайт, в който можете да влезете с потребителско име и парола, за да свърши той работата вместо вас. Да пишете в блога си за тях също не помага... Единственият начин да овладеете същинските умения за намиране на кандидати и спонсориране, е като говорите с „живи“ хора.

Ако подобрите представянето си в следните шест аспекта само с по 10%, сборният резултат би повишил ефективността ви в бизнеса почти двойно. А да постигнете 10% повече не е трудно. Нужни са само малко усилия, за да се научите да правите нещата по-добре. Ето ги и шестте аспекта, на които да обърнете внимание.

КАКВО КАЗВАТЕ

Думите са важни. Повечето хора в мрежовия бизнес не са в състояние да напишат дословно своето встъпително изречение. Или пък не успяват да формулират в писмен вид най-доброто си заключително изречение. Ако се научите ТОЧНО какво да казвате, ще промените работата си из основи. Всеки път ли се чудите с каква въздействаща фраза да грабнете вниманието на кандидата си? Лош план! По-добре седнете на спокойствие, помислете хубаво и напишете своето най-добро встъпително изречение. Научете го перфектно и винаги започвайте разговорите си с него. Наблюдавайте резултатите. Постепенно изглаждайте и усъвършенствайте първото си изречение. Това е вашият бизнес, а не игра.

КОГА ГО КАЗВАТЕ

В моите лидерски обучения демонстрирам на хората колко важно е да избереш точния момент. Един от примерите е как нагласата на един човек може да се променя многократно в рамките дори само на един ден. Наблюдавайте хората и мислете. Дори и да кажете най-подходящото нещо, ако моментът е лош – провалът ви е гарантиран.

Но кога е точният момент? Нищо не е в състояние да замени уменията за общуване и усета ви. Неразумно е да атакувате някого, без първо да сте изградили разбирателство помежду си. Да мислите само за себе си и своята програма също не е добър подход. Опитайте се да погледнете на срещата през очите на кандидата. Ако помислите за събеседника си, много по-лесно ще определите кога е най-подходящият момент.

КЪДЕ ГО КАЗВАТЕ

Местоположението също може да е от значение. Макар да има далеч по-малка тежест от предходните два фактора, защо да не използвате и него като коз? На срещи в хотели съм виждал листовки за бизнес възможностите, оставени в мъжката тоалетна. Мислите ли, че точно това е мястото, на което повечето кандидати биха търсили идеи за собствен бизнес? Опитвайте се да представяте възможностите, които компанията предлага, във възможно най-професионалната среда, до която имате достъп в момента. Едва ли всеки път ще можете да сте в изискана обстановка, но се опитайте да не раздавате визитки или флаери на непознати на улицата.

КАК ГО КАЗВАТЕ

Интонацията ни позволява да казваме и най-безпощадните истини така, че кандидатите ни да ги възприемат без предразсъдъци. Тонът ни може да е решаващ в много ситуации. И най-леките модулации в гласа са от значение. Ако да речем завършите изречението си с възходяща интонация, ще издадете своята плахост и колебание, докато низходящата интонация в края на изречението е знак за увереност.

ЗАЩО ГО КАЗВАТЕ

Кандидатите ви „долавят“ вашите същински намерения, благодарение на сложни подсъзнателни програми. В Тексас описват това много точно с поговорката: „Кучетата знаят кого да хапят.“ Кандидатите ви също „надушват“, ако сте несигурни, неискрени или отчаяни.

Защо не приложите следната тактика? Ако опитате да си уговорите среща с един единствен кандидат, ще сте под огромно напрежение. При неуспех провалът ви ще бъде стопроцентов и няма да има с кого да говорите. Мислите ли, че напрежението няма да проличи в гласа и интонацията ви?

А сега си уредете три или четири срещи и след това се обадете на същия този единствен кандидат. Вече не сте така обвързани с изхода от разговора, защото знаете, че ще се срещнете с трима или четирима други потенциални нови сътрудници. Ще звучите далеч по-уверено и кандидатът ви ще го усети.

НА КОГО ГО КАЗВАТЕ

Макар да не бива да правите предварителна преценка на кандидатите си, факт е, че някои от тях са по-напред в личностното си развитие от други. Затова, ако имате избор, защо да не говорите с такива, които вече са преодолели някои от автоограниченията, които всеки от нас си налага?

Моето лично най-добро встъпително изречение е: „Веднага ли искате да започнете свой собствен бизнес, или още сте на етап проучване на възможностите?“ Да говориш с човек, който още не узрял за този бизнес, е трудно поправимо. Този въпрос моментално изяснява дали събеседникът ви е подготвен и склонен да се присъедини към вашия екип.

Споделете с приятели:

Нагоре